Eficiència energètica

EcoHouses és un concepte intel·ligent d’habitatge que evita infraestructures en climatització desmesurades gràcies als materials utilitzats en la seva pròpia construcció. Aquests materials proporcionen un gran confort tèrmic i una qualitat constructiva superior.

El sistema constructiu aplica aïllaments naturals amb els que s’obtenen una gran capacitat aïllant sense ponts tèrmics amb una alta eficiència energètica -classificació energètica de tipus A- que permet un estalvi d’un 70,09% respecte a un habitatge de construcció convencional.

Així mateix, s’apliquen els darrers avançaments en instal·lacions de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària fent servir sistemes d’alta eficiència energètica de tipologia ecològica, amb un important estalvi energètic i un menor impacte ambiental.

Tan sols el procés de construcció d’una casa EcoHouses sota aquests paràmetres compensa les emissions de diòxid de carboni equivalents a 2,5 anys de consum d’un vehicle per cada 100m2 d’habitatge.

Eficiència energètica és sinònim d’estalvi energètic.

EcoHouses – Certificats energètics. Vàries dels nostres habitatges construïts entre els anys 2012 – 2014 amb Certificat Energètic Tipus A, han estat auditades per l’ICAEN i els seus serveis tècnics, realitzant visites a les mateixes i s’han actualitzat resultats més precisos amb els nous programes de càlcul energètic de 2016 inclús millorant els resultats.

Exemples de Certificacions:

etiqueta_5VQRZGW3V etiqueta_CPV0KJ85Cetiqueta_X777DHXJW

 

Més motius pels que escollir EcoHouses