BLOG

L’orientació òptima per construir una casa eficient energèticament

L’orientació que es tria per construir una casa pot ser una decisió fonamental per aconseguir disminuir el consum d’energia, reduir les despeses en aquest sentit (electricitat, combustible, etcètera) i tenir una planificació d’eficiència energètica a llarg termini. Per què decidir orientar bé una nova construcció? L’orientació en una construcció nova és una pràctica actualment molt […]

Saber més

El cànem com a producte de construcció

La revista Eco Construcción ha publicat en la seva edició de maig un article molt interessant que tracta sobre la utilització del cànem en la construcció. Com tots ja sabeu, a Eco Houses basem la nostra construcció en la utilització de materials el més ecològics possible. Ens agrada destacar l’ús de material aïllant d’origen natural […]

Saber més

Finestres eficients energèticament

La substitució de finestres poc eficients energèticament per altres de millors prestacions és una de les actuacions més fàcils i ràpides de fer a les llars. A més ofereixen una millora en el confort i salut dels usuaris dels habitatges. Tots i cada un dels ciutadans podem contribuir a reduir substancialment els nostres consums d’energia […]

Saber més

Avantatges de l’ús de la fusta en construcció

En l’actualitat ens trobem en un moment en què cal redireccionar el sector de la construcció cap a un desenvolupament més sostenible, tractant de satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats. Per complir amb aquestes directrius, la fusta i els seus productes derivats són els […]

Saber més