Les cobertes a les cases passives

Les cobertes són necessàries per protegir els diferents tipus d’edificis dels diferents fenòmens meteorològics (pluja, neu, fred, calor). És important tractar-les adequadament per evitar pèrdues de calor i millorar l’aïllament de tot l’habitatge.

Els recobriments de coberta del seu habitatge poden ser, en funció del disseny que desitgi,

  • Cobertes inclinades. Amb acabats en diferents tipus de material.
  • Cobertes planes. Transitables o no, estan dotades amb les corresponents impermeabilitzacions. El seu acabat decoratiu pot realitzar-se amb pedres o ser de tipus vegetal.
Cobertes vegetals

El sistema de coberta vegetal que utilitzem a EcoHouses es de tipus lleuger. En la seva coberta extensiva hem substituït l’aport de terra i el compost per mantes hidropòniques que ajuden a regular l’aportació d’aigua a la planta i a la vegetació tipus sedum. Hem escollit aquest tipus de vegetació per la seva gran durabilitat i resistència, ja que es tracta d’una planta grassa que emmagatzema grans quantitats d’aigua en les seves fulles, fet que li permet adaptar el seu metabolisme a les temporades seques i recuperar-se ràpidament quan torni a disposar d’humitat.

Les cobertes vegetals lleugeres no necessiten cap tipus de rec ni manteniment, ja que les arrels de les plantes utilitzades en elles són incapaces de envair la capa de impermeabilització de la coberta amb el pas del temps.

cubiertas-ajardinadas