La construcció ecològica és un tipus de construcció responsable amb el medi ambient que evita la contaminació en un procés cradle to cradle (c2c).

La construcció ecològica és un sistema de construcció ecològica que constitueix un gran pas cap a una edificació més sostenible i responsable amb el nostre entorn, que ajuda a disminuir les emissions de CO2, tant en el procés de construcció del mateix habitatge com en l’elaboració dels materials utilitzats en la seva construcció i en el seu reciclatje.

El sistema constructiu d’EcoHouses parteix dels principis tradicionals de la construcció de cases de troncs de fusta conegudes com Log Houses. Aquesta tipologia d’habitatges es va dissenyar tenint en compte la seva especial ubicació en les zones més fredes del nord, en les que existeix una escassetat de recursos energètics i de productes industrials propers, fet que va determinar l’ús de recursos naturals propis. D’aquesta manera, es va aconseguir uns resultats immillorables en el confort tèrmic interior, solucionant la problemàtica dels edificis estancs i creant una casa totalment ecològica.

Més motius pels que escollir EcoHouses