Eco Houses soci tècnic de la Plataforma Passivhaus

Avui tenim una gran notícia que comunicar-vos: ja som socis Tècnics de la Plataforma Passivhaus de ple dret!

La Plataforma PEP és una Associació sense ànim de lucre que promou els edificis passius a Espanya. Aquesta Associació busca ser un punt de referència de l’estàndard Passivhaus i dels Edificis de Consum Gairebé Nul (ECCN) a Espanya.

La Plataforma Edificació Passivhaus té com a fi principal adaptar i desenvolupar l’estàndard passivhaus a Espanya. Les seves tasques són les de:     

  • Informar i difondre, mostrant les edificacions passives ja realitzades.     
  • Assessorar els professionals (promotors, arquitectes, enginyers, constructors, empreses) i usuaris finals d’un edifici passiu     
  • Agrupar les experiències i sensacions dels usuaris     
  • Formar, tant als tècnics capaços de desenvolupar un bon disseny, com als professionals i mà d’obra capaços de dur-lo a bon port

La Plataforma PEP busca ser un punt de referència de l’estàndard Passivhaus i dels Edificis de Consum Gairebé Nul (ECCN) a Espanya, i congregar als professionals del sector, fomentant la interrelació i intercanvi d’informació entre ells. L’Associació té vocació d’independència i neutralitat: treballa conjuntament amb els tècnics especialitzats, amb la indústria, l’empresa i els organismes oficials, per poder promoure el concepte, realitzar exemples concrets i ajudar al desenvolupament al nostre país de les tecnologies necessàries per a la seva construcció . La Plataforma està constantment en contacte amb socis i institucions d’Espanya i d’Europa per compartir les experiències realitzades, amb especial atenció als altres països mediterranis. La Plataforma PEP pretén establir una metodologia de certificació i control de l’estàndard Passivhaus a Espanya, com a forma de garantir el seu bon funcionament.

Feliços!