L’eficiencia energètica de les nostres cases passives està assegurada gràcies a que construïm les nostres cases amb materials seleccionats que eviten infraestructures desmesurades en climatització, tant de fred com de calent. Aquests materials proporcionen un gran confort tèrmic i una qualitat constructiva superior als utilitzats en la construcció tradicional i ens ajuden a aconseguir una certificació energètica de tipus A en cada una de les nostres cases passives.

Eficiència energètica és sinònim d’estalvi energètic.

A EcoHouses apliquem aïllaments naturals amb els que aconseguim una gran capacitat aïllant que elimina els ponts tèrmics amb una alta eficiència energètica. Això suposa un estalvi de gairebé un 70,09% respecte a un habitatge de construcció convencional, un important estalvi en el pressupost familiar.

Així mateix, apliquem els darrers avançaments en instal·lacions de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària fent servir sistemes d’alta eficiència energètica de tipologia ecològica, amb un important estalvi energètic i un menor impacte ambiental.

En el nostre compromís amb l’estalvi energètic i l’eficiència energètica, ens agrada fer saber que en el procés de construcció d’una casa EcoHouses sota aquests paràmetres compensa les emissions de diòxid de carboni equivalents a 2,5 anys de consum d’un vehicle per cada 100m2 d’habitatge.

Els nostres habitatges construïts entre els anys 2012 – 2014 disposen de Certificat Energètic Tipus A, han estat auditades per l’ICAEN i els seus serveis tècnics mitjançant visites posteriors a la construcció. Amb aquestes visites, s’han actualitzat els resultats amb càlculs més precisos que han millorat els nostres resultats.

Exemples de Certificacions:

etiqueta_5VQRZGW3V etiqueta_CPV0KJ85Cetiqueta_X777DHXJW

 

Més motius pels que escollir EcoHouses