Este es el ejemplo de un texto alternativo

Gestió administrativa del seu projecte de casa passiva a Girona - Empordà - Costa Brava

L'equip administratiu i legal d'EcoHouses li gestionarà tots els tràmits administratius del seu projecte.
Fase 1

Gestió documental

Tramitem tota la documentació necessària pel correcte desenvolupament del seu projecte, des de la legalització (permisos, llicències urbanístiques, cèdules d'habitabilitat) fins la contractació dels subministres necessaris com llum, aigua, etc.
Fase 2

Gestió jurídica i fiscal

Tramitació administrativa de la documentació jurídica del nou habitatge passiu; alta en el cadastre, gestió per la declaració d'obra nova i divisió horitzontal davant notari, inscripció en el Registre de la Propietat i assessorament fiscal en el règim d'auto promotor.

VULL EL MEU PROJECTE TOT INCLÓS

DEMANAR INFORMACIÓ