La construcció d’una casa ha d’establir una clara connexió entre l’interior i l’exterior, creant un diàleg constant amb l’entorn natural, permetent obrir l’habitatge a la llum, al clima i a l’entorn en qualsevol època de l’any. Per això és important que l’habitatge sigui respectuós amb la natura i s’integri amb ella, permetent gaudir permanentment de l’entorn.

La massificació de productes industrials amb base química que no han contemplat el seu reciclatge, produeix un excedent important de CO2 i de residus dins el nostre ambient.

Més motius per escollir EcoHouses