Les estufes de pèl·lets

Les contínues pujades de preu de l’electricitat, el gas i el gasoil fan que molts dels nostres clients s’apropin a Eco Houses en recerca d’una casa eficient que els permeti no gastar més del necessari en calefacció. Les calderes de biomassa o pèl·let són una solució estupenda per estalviar en calefacció i a més respectar el medi ambient, ja que no augmenten les emissions de CO2 i eviten l’ús de gasos refrigerants que puguin perjudicar el medi ambient.

Però, a què ens referim quan parlem de biomassa? Com funcionen les calderes de biomassa? Dediquem aquest primer post del nostre bloc a això, especialment, al pèl·let i a les estufes de pèl·let.

La biomassa és un combustible que prové directament de la natura. Hi ha diferents tipologies, des de la llenya als ossos fruiters passant pel pèl·let. pèl·let és el biocombustible més utilitzat. Són petits cilindres de serradures amb un diàmetre de 5-6 mm i un llarg de 10-25 mm de gran poder calorífic. La seva combustió en calderes està molt recomanada, ja que els pèl·let són molt eficients per produir calor pot arribar als 4,9kWh / Kg. El premsat dels pèl·lets es realitza a alta pressió si cap tipus d’additius. Normalment es venen empaquetats en sacs o bosses i són molt fàcils de transportar, i són molt fàcils de trobar (per exemple, en ferreteries de confiança). Des Eco Houses sempre recomanem comprar pèl·lets de qualitat amb segell de garantia i guardar-los en un lloc sec perquè no s’inflin i perdin propietats, ja que la humitat, així com l’aigua, fa que la seva combustió sigui més lenta i es produeixin més fums . Si volem convertir-nos en uns experts en la compra de pèl·lets, haurem de tenir en compte aquests detalls:

 • Que el pèl·let no contingui materials no pertinents com paper, terra o metall.
 • Que tingui una compacitat visible, sense esquerdes i que no es desfaci en excés. Si tingués massa pols produiria més cendra i sutge.
 • Que tingui un color uniforme. Si observem punts de color, és que conté restes de materials no desitjats.
Quins avantatges tenen els pèl·lets?
 • S’utilitzen residus d’altres activitats i això afavoreix la canalització dels excedents agrícoles.
 • El preu dels pèl·lets és estable i no es veu afectat per l’augment progressiu del preu que pateixen els combustibles derivats del petroli o el gas.
 • En tractar de reutilització de matèria agrícola, aquesta pot provenir de la mateixa regió on està l’estufa, fomentant l’economia local.
 • No presenten risc d’explosió.
 • No són volàtils.
 • No produeixen olors.
 • No presenten tampoc cap risc per a la salut en cas de fuga o abocament.
 • Per produir la mateixa calor, el pèl·let emmagatzemat ocupa unes tres vegades menys en volum que la llenya.
Durant quant de temps es poden guardar els pèl·lets?

Sempre que es guardin en un lloc sec, no tenen límit d’emmagatzematge.

Pero, com funciona exactament una estufa de pèl·lets?

Les calderes i estufes de pellets tenen un funcionament totalment automàtic, amb programador horari i termòstat ambient, és a dir, amb automatització de les funcions d’encesa i apagat. Depenent de la capacitat del dipòsit i del sistema, s’haurà de carregar més o menys freqüentment la caldera o estufa amb els pellets. El seu disseny confereix confort al saló un ambient agradable i acollidor.

Quina instal·lació requereix una estufa de pèl·lets?

Una estufa de pèl·lets serveix per escalfar l’estança de la casa o oficina on se situa, especialment aquelles estances que necessiten ser escalfades ràpidament i sense gaire despesa, després de passar-nos tot el dia fora de casa. Simplement requereix tenir accés a una sortida de fums. La instal·lació és senzilla en petits consums (habitatges unifamiliars, residencials o oficines). Per a potències i consums més elevats, es requereix fer una instal·lació en una sala destinada a una caldera de biomassa.

Quin manteniment necessita una estufa de pèl·lets?

Únicament caldrà netejar les cendres acumulades un cop per setmana, amb l’ajuda d’una aspiradora. Un cop l’any, a l’estiu especialment, s’efectuarà una neteja a fons per retirar les cendres acumulades en els diferents conductes de l’equip. Aquests són: el cremador, la cambra de combustió, tubs de gasos d’escapament i el contenidor de cendres.

Quins beneficis ambientals té la calefacció amb pèl·lets?

La calefacció amb pèl·lets col·labora en la reducció de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. A més, els pellets no contenen sofre, de manera que disminueix la pluja àcida

Es fomenta també la neteja de muntanyes i s’eviten incendis a recollir-se els residus de podes o neteges. Finalment, la cendra que produeixen és totalment biodegradable i pot ser utilitzada com a adob.

 

Fonts: http://www.pelletsmadera.net y http://www.ecoticias.com.