Des de EcoHouses estem convençuts que la qualitat de l’aire que ens envolta determina el nostre estat físic i mental. És per això que la renovació de l’aire interior és fonamental, especialment en les cases passives o cases eficients.

Les cases de consum casi nul que construïm es troben equipades amb un sistema de renovació d’aire intel·ligent amb diferents tipologies de filtres que permeten una purificació i renovació constants de l’aire en totes les zones de la casa, aconseguint d’aquesta manera una reducció de fins el 90% de les partícules nocives per a la salut com virus, bactèries, pols, etc.

A EcoHouses creiem fermament que aconseguir un confort tèrmic adequat per la nostra llar ens permet ser més eficients i millorar el nostre rendiment, ja que d’aquesta manera el nostre metabolisme aconsegueix un equilibri estable. El confort tèrmic, a més, redueix la necessitar d’escalfar o refrescar els ambients, millorant notablement la eficiència energètica de les cases.

Amb el sistema de doble flux amb recuperador de calor, s’aconsegueix optimitzar el confort interior al llarg de les diferents estacions de l’any. Amb una recuperació de fins el 92% de les calories de l’aire extret, a l’hivern homogeneïtzem la temperatura de tota la casa i a l’estiu aconseguim refrescar l’habitatge gràcies a l’ús de l’aire nocturn, evitant així el sofreescalfament d’un forma natural.

Amb l’intercanviador geotèrmic aire-terra, aprofitem la inèrcia de la terra per refrescar l’aire nou a l’estiu i escalfar-lo a l’hivern; és l’anomenat pou canadenc o provençal.