Què és la geotèrmica?

L’energia geotèrmica és una de les fonts d’energia renovable que menys coneixem. És una font d’energia neta, que aprofita la calor del subsòl per climatitzar de forma ecològica. L’energia geotèrmica es troba emmagatzemada sota la superfície terrestre en forma de calor i està lligada a volcans, aigües termals, fumaroles i guèisers. És a dir, a diferència de la resta d’energies renovables l’origen és la radiació solar, ja sigui de forma directa com la solar tèrmica i / o fotovoltaica o de forma indirecta com l’eòlica, hidroelèctrica i biomassa, l’energia geotèrmica prové de la calor interior de la Terra; una calor il·limitat que s’alimenta, d’una banda la desintegració d’isòtops radioactius; i, de l’altra, de moviments diferencials entre les diferents capes que constitueixen la Terra i de la calor latent de la cristal·lització del nucli extern. Per tant, l’energia geotèrmica és, en el més ampli sentit, l’energia calorífica que la terra transmet des dels seus capes internes cap a la part més externa de l’escorça terrestre.

Com s’obté l’energia geotèrmica

Hi ha diverses formes d’extreure aquesta energia des de sota la terra:     

 1. Mitjançant deus geotèrmics per a centrals elèctriques. Aquest és el sistema més comú per a l’obtenció d’aquesta font d’energia. Hi ha diferents sistemes de deus geotèrmics, l’elecció dependrà de com de calent sigui l’interior de la Terra en aquesta zona.     
 2. Mitjançant l’ús directe de la calor. També és possible utilitzar la calor que emana des de la terra a través de les deus de forma directa; d’aquesta manera és útil per a múltiples usos: escalfar hivernacles, descongelar rutes, spa d’aigües termals, escalfar cases o edificis, entre molts més usos.     
 3. Mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques. Aquestes bombes de calor són freqüents per refrigerar o escalfar grans cases o edificis. Aquestes bombes no es col·loquen molt profundament, sinó només a uns pocs metres de la superfície terrestre. Amb aquestes bombes de calor geotèrmiques podem captar aquesta energia i utilitzar-la per climatitzar les nostres llars de la forma més econòmica possible, alhora que contribuïm a solucinar el greu problema de la degradació del medi ambient del nostre planeta.

Avantatges de la geotèrmica

 • És una font que disminueix la dependència energètica dels combustibles fòssils i d’altres recursos no renovables.
 • Els residus que produeix són mínims i ocasionen menor impacte ambiental que els originats pel petroli i el carbó.
 • Sistema de gran estalvi, tant econòmic com energètic.
 • No genera sorolls exteriors.
 • Els recursos geotèrmics són pràcticament inesgotables a escala humana.
 • No està subjecta a preus internacionals, sinó que sempre pot mantenir-se a preus nacionals o locals.
 • L’àrea de terreny requerit per les plantes geotèrmiques per megawatt és menor que un altre tipus de plantes.
 • No requereix construcció de preses, ni tala de boscos.
 • L’emissió de CO2, amb augment de l’efecte hivernacle, és inferior al que s’emetria per obtenir la mateixa energia per combustió, i pot arribar a ser nul·la quan es reinjecta l’aigua, fent-la circular en circuit tancat per l’exterior.

Vols saber com podem fer que el teu habitatge aprofiti tots els avantatges que ens ofereix la geotèrmia? Contacta amb nosaltres fent clic aquí.

 

Font: IDAE, Batanga.com, Ecoforest.es.