Una casa passiva és, bàsicament, un habitatge creat per mantenir unes excel·lents condicions de confort interior prescindint de l’ús de sistemes convencionals de calefacció. A les cases passives també se les coneix amb el nom de passivhaus degut al seu origen germànic.

Durant els darrers anys s’està produint un interès creixent per construir cases passives, principalment pel augment continuat del cost del consum d’energia i a la conscienciació dels ciutadans sobre la sobreexplotació dels recursos naturals (combustibles fòssils principalment).

L’èxit de les cases passives davant la construcció tradicional d’habitatges està basada en l’ús de materials de alta qualitat (especialment de materials ECO) en l’ús de bons aïllaments i finestres altament eficients, que eviten la creació de ponts tèrmics que eviten la pèrdua de calor en la llar. De la mateix manera, les cases passives estan dissenyades tenint en compte uns determinats criteris arquitectònics que permeten que tot l’habitatge aprofiti l’energia natural que l’envolta, fent que aquesta funcioni com un termo i conservi tota l’escalfor al seu interior.

1

Gràcies a tots aquests elements, una casa passiva estalvia entre un 85% i un 90% el consum de la factura energètica d’una llar respecte a la construcció tradicional, situades normalment a la base de la piràmide de l’eficiència energètica. D’aquesta manera, gaudir d’una casa passiva evita el que s’ha anomenat “hipoteca energètica”, degut al continuat pes que va guanyant al pressupost familiar els augments continuats dels preus de l’energia i que fins ara, desgraciadament, no es tenia en compte en el moment de comprar un habitatge.

La construcció d’una casa passiva és, a més, una opció molt saludable, ja que ajuden a reduir malalties gràcies a una renovació intel·ligent de l’aire que circula per tota l’habitatge i a l’ús de materials naturals que assoleixen el benestar de tots els membres i reduint malaties tals com l’asma i la fibromiàlgia, entre d’altres.