La casa passiva d’EcoHouses és el resultat d’uns conceptes específics en la construcció d’habitatges amb l’objectiu d’assolir un habitatge amb una demanda energètica mínima i un confort tèrmic màxim. És la conseqüent evolució d’una casa de baix consum energètic on hem aconseguit suprimir el sistema de calefacció actiu.

El confort tèrmic de les cases passives que EcoHouses construeix es garantitza per l’escalfament continu del cabdal d’aire fresc necessari per aconseguir una qualitat òptima de l’aire, sense necessitat de fer servir cap tipus d’aire de circulació addicional.

El nostre sistema constructiu compleix amb els requeriments de casa passiva. D’aquesta manera,

  1. Disposa d’una evolupant tèrmica de gran aïllament i absència de ponts tèrmics. 
  2. Confereix una gran estanquitat a l’aire.
  3. Compta a un  sistema de recuperació de calor de l’aire interior i de l’escalfor solar.

casa_pasiva_EH

Segons la legislació europea (18/05/2010) sobre eficiència energètica als edificis, els habitatges hauran d’adaptar-se abans de 2020 a determinats paràmetres tècnics que ja contemplen les nostres cases passives de Girona, la Costa Brava i l’Empordà. Aquestes son:

  1. Consum calorífic per a calefacció ?15kWh/(m2*a).
  2. Velocitat de la renovació de l’aire ?0,6 1/h.
  3. Transmitància tèrmica (o valor U) de l’envolupant ?0,15 W/(m2*K).
  4. Transmitància tèrmica de les finestres ?0,8W/(m2*K).
  5. Consum d’energia primària ?120 kWh/(m2*a).
  6. Carga tèrmica ?10 W/m2.

Assegurar aquests principis en la construcció de la seva nova casa li estalviarà futures modificacions en la seva llar i li permetran gaudir des del primer dia d’un habitatge actual i ple d’avantatges, beneficiant el benestar de tota la seva família.

Vols saber més sobre les nostres cases passives a Girona i la Costa Brava?

Més informació