Què és una coberta verda?

Les cobertes vegetals són sistemes desenvolupats per afavorir la vida vegetal a la part superior de les cobertes. Aquests sistemes, a més de protegir la impermeabilització de la construcció, aporten una àmplia gamma de beneficis estètics i ecològics que anem a analitzar en aquest post. 

A l’actualitat, les cobertes verdes són un component important en el desenvolupament urbà sostenible. Gràcies als seus avantatges econòmics i ecològics, aporten beneficis al medi ambient urbà i als seus habitants, alhora que milloren l’esperança de vida i el balanç energètic dels edificis, ja que les cobertes vegetals aconsegueixen que la necessitat d’aire condicionat sigui menor que amb les convencionals, amb el mateix grau de confort, disminuint el consum energètic. Les cobertes enjardinades es solen dividir en dues categories:

Cobertes extensives o ecològiques

Normalment tenen un gruix de substrat inferior a 15 cm i estan dissenyats per permetre el desenvolupament d’espècies vegetals amb poques necessitats d’aigua. Solen ser no transitables i el seu manteniment és baix.

Cobertes intensives

El gruix del substrat és més gran que les cobertes extensives o ecològiques, de manera que permeten el desenvolupament d’un ampli espectre d’espècies vegetals. Habitualment són transitables, incorporen reg i el seu manteniment és superior al de les cobertes extensives.

Beneficis de les cobertes vegetals
Ambientals
 • Mitigació de l’efecte “illa de calor” urbà, reducció de l’escalfament.
 • Sistema captador i regulador de l’aigua de pluja.
 • Reducció del vessament d’aigua durant les tempestes.
 • Amortiment del soroll.
 • Aïllament acústic.
 • Augmenten la biodiversitat en ciutats, establiment d’hàbitats de fauna.
 • Eina per segrestar carboni.
 • Fixació de gasos contaminants (NOx, SO2), de manera que millora la qualitat de l’aire.
Econòmic
 • Estalvi energètic
 • Aïllament tèrmic
 • Protecció de l’estructura de l’edifici
 • Crédits LEED.
Socials i estètics
 • Millora en l’aspecte de les cobertes
 • Beneficis psicològics de l’observació de la natura. Fomenten la relaxació i milloren la convivència.
 • Augment de la superfície útil ajardinada.
 • Millora de la sensibilitat ambiental en la població.

Per a garantir un funcionament correcte i durable de les cobertes vegetals, és imprescindible seguir uns principis bàsics; utilitzar materials d’alta qualitat i tecnologia avançada, realitzar una bona planificació i instal·lació professional i realitzar un manteniment correcte.

Si vols més informació sobre les cobertes vegetals i la possibilitat d’aplicar-les en la construcció de la teva casa de fusta, no dubtis en posar-te en contacte amb el nostre equip. Ells podran resoldre qualsevol dels teves dubtes i t’aconsellaran sobre el tipus de coberta ecològica més adequada pel teu habitatge.

 

Fonts: Asociación Española de Cubiertas Verdes, Buresinnova.