Redueix el teu consum en calefacció amb el sistema Passivhaus

Sabies que el 80% de l’energia que consumim per escalfar casa nostra es va per portes i finestres? En la construcció tradicional, s’utilitzen materials que funcionen com a excel·lents ponts tèrmics, provocant una constant pèrdua de calor a les nostres llars (si no saps què és un pont tèrmic, aquest post et pot ajudar). Per tenir un habitatge confortable, hem de fer servir contínuament sistemes de calefacció que compensin aquesta pèrdua, assumint la conseqüent despesa econòmica i energètica generades.

Tot i això, existeix una tipologia d’habitatges conegudes com “cases passives“. Aquest tipus de cases segueixen un estàndard de construcció que comgina un elevat confort interior, un consum d’energia molt baix i un preu accessible. La certificació de casa passiva s’aconsegueix cuidant al màxim l’envolupant tèrmica mitjançant grans aïllaments, fusteries i vidres d’altes prestacions i un sistema de ventilació controlada.

Fa un temps, La 2 va emetre aquest programa, que ens ajudarà a saber com funciona la calefacció en una casa passiva. T’animem a descobrir-ho.