Construïm cases passives i cases ecològiques que ajuden a reduir malalties. Com ho fem? A EcoHouses estem convençuts que envoltar-se d’espais on gaudir del confort a la vida cotidiana és imprescindible avui dia. La nostra llar és qui ens abriga de les inclemències del temps i qui ens protegeix de les noves inclemències de la modernitat; els excessos de contaminació, de productes químics i d’ones electromagnètiques. Les cases ecològiques ajuden a reduir les malalties produides per aquests impactes negatius.

Els materials que utilitzem a la construcció d’EcoHosues, més respectuosos amb el medi ambient a la seva construcció i reciclatge, són els encarregats de tornar als habitants el confort, el benestar i la salut.

EcoHouses és a més una tipologia de vivendes que compleix amb els màxims requisits d’ecologia, sostenibilitat, eficiència i confort. El nostre objectiu es basa en la construcció de cases eco-eficients amb criteris d’arquitectura geobiològica i bioclimàtica, seguint els principis de l’arquitectura vèdica, amb el que conseguim augmentar la harmonia de tota la nostra llar.

Beneficis per a la salut

Segons un estudi desenvolupat per l’Institut de Biomecànica de València (IBV) desenvolupat en col·laboració amb l’iniciativa “Viure amb fusta” que promou la Conferderación Española de Empresario de la Madera (CONFEMADERA), els entorns amb fusta milloren la qualitat de vida i el benestar de les persones gràcies a les seves propietats tèrmiques i acústiques. Entre els diferents beneficis destaquen:

  • Confort tèrmic: la fusta és un material saludable al tacte que, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica, permet que ens adaptem millor a ell i no patim pèrdues de calor brusques mentres està en contacte amb la nostra pell. Aquesta característica, que fa que sigui tèrmicament més agradable, és important ja que un descens acusat de la temperatura dels nostres peus pot provocar refredats. Un confort tèrmic adecuat ens permet ser més productius i millorar el nostre rendiment, ja que el nostre metabolisme arriba a un equilibri estable; inclús una variació insignificant en aquest aspecte provoca pèrdues de rendiment. El confort tèrmic, a més, té una relació directa amb l’eficiència energètica dels edificis, ja que redueix la necessitat d’escalfar o refredar els ambients.
  • Ambients més templats: Gràcies a les seves propietats higroscòpiques, la fusta és capaç de crear ambients més càlids a l’hivern i més frescos a l’estiu. Els materials higroscòpics, com la fusta natural, regulen la humitat relativa i la temperatura de l’entorn, factors que estan relacionats amb la percepció que tenim de la qualitat de l’aire.
  • Beneficis acústics. Un altre factor que determina la salut d’un entorn és la seva gestió acústica. En aquest sentit, un espai interior amb presència de fusta genera un temps de reverberació controlat i millorat amb respecte al que presentaria aquest mateix espai sense fusta. Si es redueix el temps de reverberació, es millora la intel·ligibilitat del parlant perquè les seves paraules no resonen i es redueix la presència de sorolls i ecos que poden provocar mals de cap, pèrdua de concentració, ansietat i irritabilitat. Aquesta característica resulta important en espais com sales d’estar i dormitoris on l’importància de romandre en entorns lliures de sorolls molestos que assegurin el nostre benestar es converteix en una autèntica necessitat.
Més motius per escollir EcoHouses