L’Envolupant d’una casa passiva EcoHouses

A EcoHouses hem trobat la tipologia estructural que ens proporciona els requisits d’ecologia, sostenibilitat, eficiència i confort que busquem per a la construcció de les nostres cases passives: la fusta.

A EcoHouses treballem amb la fusta més preuada del món pels constructors especialitzats en cases massisses de troncs, ja que tan sols la millor fusta és adequada per a la construcció de les nostres cases. Es tracta de fusta de pi vermell silvestre. Aquesta exclusiva fusta, de característiques úniques, creix a les latituds nord als dos costats del cercle polar àrtic. Es tracta d’una fusta inconfundible, no sols per la seva adequació a les exigència estructurals si no especialment per les seves excepcionals propietats respecte als criteris de permeabilitat i durabilitat, úniques al món.

A EcoHouses seleccionem les parts del troc de fusta ideals per a cada part de l’estructura i dissenyem l’estructura portant amb un tall numèric a cada una de les peces per obtenir un perfecte assemblatge en obra que optimitza el transport, complint amb totes les exigències tècniques espanyoles del CTE, la certificació CTE i sent una de les estructures ideals per a les zones d’alt risc sísmic.

És una fusta dura, de gra tancat, amb un alt fractal i amb baix contingut en formaldehid, que destaca per la seva densitat excepcionalment elevada de duramen amb una proporció de saturació molt més alta que a albura. Els seus anells són estrets i de nus petit. La seva alta concentració en resina i les seves fibres d’alta densitat i de immillorable flexibilitat i estabilitat física li confereixen una alta resistència a la tracció i a la humitat. Totes les nostres fustes estructurals disposen de la classificació c-24.

Seguint el nostre compromís amb la sostenibilitat, tota la fusta que fem servir prové de boscos amb tala controlada i disposa de les corresponents certificacions PEFC en reconeixement al seu origen des de boscos certificats en tala i desforestació.

ailantesAïllaments

L’envolupant de les nostres cases ecològiques està recoberta de forma contínua amb material aïllant d’origen natural sense contingut en productes químics.

A EcoHouses utilitzem diferents materials naturals, tots ells certificats per poder garantir les propietats de transmissió tèrmica i resistència al foc.

Tancaments exteriors (finestres,  balconeres…)

Per ser conseqüent amb el tipus de construcció que cerquem i en pro de la seva eficiència energètica i sostenibilitat, els tancaments exteriors que fem servir a EcoHouses són de fusta laminada, amb doble o triple envidrament i de tipologia baix emissiva (amb gas argó per augmentar la seva capacitat de protecció tèrmica). El principal motiu d’aquesta elecció a la fusteria exterior bé donat pel bon rendiment de la seva transmitància tèrmica, de 1,4W/m²K, que ens ajuda a obtenir la classificació energètica tipus A.

  • ecohouses-campinsResistència a la càrrega del vent: B3
  • Estanquitat a l’aigua: 7A
  • Permeabilitat a l’aire: Classe 3
  • Coeficient de transmitància tèrmica: Uw = 1,4 W/m2K
  • Fusta laminada de pi silvestre o avet, amb certificat de cultiu
  • Unions amb Finger-Joint per a les cares i juntes d’estanquitat d’EPDM
  • Mecanismes amb tancaments multipunt regulables mecànicament als tres eixos
  • Sistemes d’obertura practicables, oscil·lobatents i abatibles
  • Acabat amb pintures tipus lasur amb base d’aigua que la protegeixen dels agents atmosfèrics i dels raigs ultra violetes

Acabats de façanes

Els revestiments exteriors decoratius de les nostres cases de fusta estan realitzats amb una àmplia varietat d’acabats. Entre ells destaquen materials com la fusta, la pedra, la totxana, etc. que ens permeten ajustar la seva casa a l’estètica que vostè desitgi.

En el cas d’acabats exteriors amb morter color, fem servir els morters més avançats tecnològicament, totalment ecològics, hidròfugs i permeables al vapor d’aigua, que asseguren una gran estabilitat de color al llar dels anys.